B - Vlaanderen

Ingediend door admin op ma, 04/30/2018 - 17:37
Dutch

Ons hoofd werkterrein is oost- en westvlaanderen. Hier verrichten we hoofdzakelijk metselwerken en vloerwerken uit voor hoofdaannemers die deze loten ons toevertrouwen.

We beogen lange termijn opdrachten en pogen dezelfde ploegen continu bij dezelfde klanten te behouden.

Voor metselwerken in façaden hebben we een capaciteit van een 3.500 m² per maand. Indien nodig en met de juiste afspraken qua logistiek en planning kunnen we dus in een record tempo gevels optrekken.

Onze opdrachten in facadewerken starten vanaf 200m² maar ook betonblokken en snelbouwers voeren we uit.

Onze klanten beschouwen we als bouwpartners met een wederzijds begrip zodat een continue lang durige samenwerking kan opgezet worden.

Contacteer ons hier om nader kennis te maken.