jobs België

Ingediend door admin op ma, 04/30/2018 - 19:12
 • Halftijdse bediende m/v voor ons kantoor te Tielt of Oostende
  • algemene administratie en behandeling correspondentie
  • Beheer van de planning van de arbeiders
  • Opvolgen Limosa aangiftes en beheer algemeen personeel
  • Ingeven van CIAW
  • Eenvoudige boekhouding, inboeken aankoop en verkoopfacturen
  • Bij voorkeur meertalig met absoluut minimum van Nederlands, Frans en Engels.
  • Kennis van bouw is een grote plus alsook kennis van Spaans
  • In samenspraak met ons bepaald u zelf uw werkuren
  • Opleiding wordt door

зарегистрируйтесь здесь как субподрядчик

Ingediend door admin op ma, 04/30/2018 - 19:00

Вы хотите сотрудничать с нами? Тогда зарегистрируйтесь здесь!
Мы работаем только с долгосрочными контрактами для клиентов, которые мы давно знаем. Мы также стремимся поддерживать одно и то же оборудование у одних и тех же клиентов на работе.
Мы верны, и мы платим нашим субподрядчикам правильно в соответствии с фиксированными ценами за единицу.
Мы ищем:
- масоны
- суставы
- художники
- Флористы
- ...

Es - Andalucia y Murcia

Ingediend door admin op ma, 04/30/2018 - 17:39

In de provincies Murcia en Andalucia bieden wij u onze diensten aan in uw moedertaal. Lokaal worden deze werken opgevolgd met indien gewenst een periodieke rapportage. Ook de contacten naar gemeentebestuur, architecten, ... worden door ons opgevolgd.

Wij werken in deze regio met onze vaste arbeiders die reeds geruime tijd voor ons werken, deze arbeiders zijn vertrouwd met de noord Europese aanpak en gebruiken waardoor uw project binnen de vooropgestelde timing én budget zal opgeleverd worden.

B - Vlaanderen

Ingediend door admin op ma, 04/30/2018 - 17:37

Ons hoofd werkterrein is oost- en westvlaanderen. Hier verrichten we hoofdzakelijk metselwerken en vloerwerken uit voor hoofdaannemers die deze loten ons toevertrouwen.

We beogen lange termijn opdrachten en pogen dezelfde ploegen continu bij dezelfde klanten te behouden.

Voor metselwerken in façaden hebben we een capaciteit van een 3.500 m² per maand. Indien nodig en met de juiste afspraken qua logistiek en planning kunnen we dus in een record tempo gevels optrekken.

Реєстрація як субпідрядник

Ingediend door admin op zo, 04/29/2018 - 14:09

Ви хочете співпрацювати з нами? Тоді зареєструйтесь тут!
Ми працюємо тільки з довгостроковими контрактами для клієнтів, яких ми вже давно знаємо. Ми також прагнемо зберегти ті ж команди на тих самих клієнтів на роботі.
Ми правильні і правильно оплачуємо наших субпідрядників відповідно до фіксованих цін на одиницю.
Ми шукаємо:
- каменярі
- суглоби
- живописці
- підлоги
- ...

Zarejestruj się jako podwykonawca

Ingediend door admin op zo, 04/29/2018 - 13:51

Czy chcesz z nami współpracować? Następnie zarejestruj się tutaj!
Pracujemy tylko z długoterminowymi umowami dla klientów, których znamy od dłuższego czasu. Naszym celem jest również utrzymanie tych samych zespołów u tych samych klientów w pracy.
Jesteśmy poprawni i prawidłowo płacimy naszym podwykonawcom zgodnie ze stałymi cenami na jednostkę.
Szukamy:
- murarze
- stawy
- malarze
- floorers
- ...

Registrarse como subcontratista

Ingediend door admin op zo, 04/29/2018 - 13:50

¿Deseas cooperar con nosotros? ¡Entonces regístrate aquí!
Solo trabajamos con contratos a largo plazo para clientes que conocemos desde hace mucho tiempo. También apuntamos a mantener los mismos equipos en los mismos clientes en el trabajo.
Estamos en lo correcto y pagamos a nuestros subcontratistas correctamente de acuerdo con los precios fijos por unidad.
Estamos buscando:
- albañiles
- articulaciones
- pintores
- Floreras
- ...